Държавни зрелостни изпити

Оценете
(0 гласа)

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ

Задължителни държавни зрелостни изпити


Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г. 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки - 06.02.2024 г. - 21.02.2024 г.

Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване и предоставяне на зрелостниците на служебни бележки за допускане - до 16.05.2024 г.

Оценяване на изпитните работи - 20.05.2024 г. - 05.06.2024 г.

Провеждане на ЗДИППК в частта му по практика - до 05.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК - до 07.06.2024 г.

График за провеждане на ЗДИППК

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ДО ДИРЕКТОРА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Съгласно заповед № РД 14-136/21.11.2023 г. на Директора на ПГИ „Робер Шуман“

1. За сесия май–юни – от 06.02.2024 г до 21.02.2024 г.

 

2. За сесия август–септември – от 26.06.2024 г. до 11.07.2024 г.

Дата, място и час на ЗДИППК

Оповестяване на резултати

Прочетена 2530 пъти