Прием след VII клас

Оценете
(10 гласа)

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Направление „Стопанско управление и администрация“:

 

Специалност Митническа и данъчна администрация

Професия Данъчен и митнически посредник

с разширено изучаване на Английски език

Учениците усвояват знания в областта на митническото, международното и данъчното законодателство. Придобиват умения за приемане, обработване, проверка на митнически и данъчни документи за събиране и отчитане на задължения и вземания.

 

Специалност Икономика и мениджмънт

Професия Икономист

с разширено изучаване на Английски език

Обучението в тази специалност дава възможност на учениците да се запознаят и изучат икономическите процеси, протичащи в реално предприятие чрез работа в учебно предприятие. Те придобиват умения за работа в екип и вземане на правилни управленски решения. Формират адекватно бизнес поведение и компетенции за работа в модерна бизнес среда. Контролират, планират и възлагат задачи за изпълнение, водят търговски преговори и сключват сделки.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Успешно завършилите курса на обучение се реализират като служители в митническата и данъчната администрация, в държавната администрация. Извършват данъчен и финансов контрол. Успешно изпълняват длъжността на офис мениджър и могат да стартират собствен бизнес.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Утроената оценка от теста по БЕЛ, оценката от теста по Математика, оценките по География и икономика и Информационни технологии от Свидетелството за основно образование.

 

 

 

Направление„Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“:

 

Специалност Полиграфия

Професия Полиграфист

с разширено изучаване на Английски език

Учениците изучават теорията на фотопроцесите, полиграфическите материали, избор на печат. Усвояват технологията на изработка на печатните форми на печатарските и брошуро-книговезките процеси, художественото оформление и изработката на рекламни материали и книжни тела.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Учениците намират реализация в полиграфическата промишленост. Могат да изградят собствен бизнес в областта на дизайна и проектирането на печатни произведения и рекламни къщи.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Утроената оценка от теста по БЕЛ, оценката от теста по Математика, оценките по Математика и Информационни технологии от Свидетелството за основно образование.

 

 

Направление„Хранителни технологии“:

 

Специалност Производство на хляб и хлебни изделия

Професия Хлебар-сладкар

В процеса на обучение учениците научават технологията и машините за производство на хляб, тестени и сладкарски изделия. Придобиват умения за процесите на хлебопроизводство в модерно обзаведена учебна кухня. Добиват увереност в ръководене на персонала в хранително-вкусовата промишленост.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Могат да работят във фирми за производство на хляб и хлебни и сладкарски изделия, като техник-технолози. Могат да стартират собствен бизнес.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Утроената оценка от теста по БЕЛ, оценката от теста по Математика, оценките по Биология и здравно образование и Информационни технологии от Свидетелството за основно образование.

Брошура: тук

Презентация: тук

Графика на дейностите ще бъде допълнително актуализиран.

Прочетена 12713 пъти Последно променена в Четвъртък, 30 Април 2020 12:32
Още в тази категория: Свободни места по паралелки »