История

01.09.1966 година е рождената дата на Техникум по икономика - град Разград. С него се поставя начало на нов етап в развитието на образованието в Лудогорието.

По предложение на тогавашния Окръжен съвет на Народната просвета на 1.09.1966 г. към политехническата гимназия „Н. Й. Вапцаров“ – Разград се откриват две паралелки с икономическа насоченост. В I-ви курс по специалностите „Икономика на селското стопанство“ и „Търговия“ са приети 63 момичета и 7 момчета. Класни ръководители са математичката Добринка Иванова и историкът Хаккъ Хатибов. Преподаватели по специалните предмети са външни лектори. Първите стъпки са плахи и трудни.

През учебната 1967/8г. с Наредба № 0-8 на Окръжния народен съвет Разград се създава ново учебно заведение – Икономически техникум „Димитър Благоев“. За пръв директор е назначена Иванка Рашева – дългогодишен учител по биология и химия. През тази учебна година училището има вече 6 паралелки.Приети са 130 първокурсници. Създадена е и нова специалност „Икономика и отчетност на промишлеността“. Ново е и мястото, където се помещава Икономическият техникум – сградата на СПТУ по Автотранспорт. Вече има и учители по специалните предмети. Това са  младите специалисти Атанас Цонев –преподавател по икономика на промишлеността и Наталия Митева – преподавател по икономика на търговията. Учителският колектив е малък. Състои се от 8 учители: Луксана Алексиева – български език и литература, Ангелина Обрешкова – руски език, Цанка Габровска – история, Парашкева Михайлова – физика, Цена Ганчева – математика, Вера Николова – физическо възпитание и пеене и 4-ма лектори: Божидар Георгиев –география, Юлиана Бъчварова – стенография, Стефан Димитров и Вяра Ганчева – химия.

Така започва икономическото образование в Разград, което постепенно става традиция. Независимо от трудностите училището бързо изгражда своя облик. Избрани са знаме, герб, униформи. Открита е библиотека. Интересът към учебното заведения расте. Откриват се нови специалности – „Счетоводство и контрол“ и „Стенография и машинопис“.

От месец февруари 1971г.Техникумът има вече собствена сграда със 17 учебни стаи и кабинети и голям физкултурен салон. Това е настоящата сграда на училището. Тя дава възможност за разширяване на професионалните направления.   През учебната 1971/2г. е открита специалност „Обществено хранене“ -  задочно и вечерно обучение, а през следващата година и дневна форма. Училището вече разполага и с учебна кухня. Създаден е и Професионалeн учебен център.

От 1990г. в Техникума са приети първите ученици след завършен VIIклас в специалности с интензивно чуждоезиково обучение. 25 години след началото си училището отчита убедителни цифри: 676 ученици в 25 паралелки, 7 специалности и над 4000 дипломирани специалисти.

През следващите години авторитетът и доверието в икономическото образование не спира да нараства. Приемът през всяка следваща учебна година става по-голям. Това налага разширяване на учебната база. През 1998 г. е завършен новия учебен корпус на сградата на училището, който осигурява още 12 класни стаи и обширна актова зала.

През учебната 2001/2002 г. в Техникум по икономика – Разград учат най-много ученици – 802, в 32 паралелки, обучавани от 56 педагогически специалисти. Направен е прием на 8 нови паралелки. Новите реалности налагат училището да насочи дейността си към актуализиране на професиите и подготовка на младите специалисти в пазарни и силно конкурентни условия. Специалностите започват да се  съобразяват с търсенето на пазара на труда в страната и с тенденциите в стопанския ни живот. През годините обучение се е провеждало по много и различни специалности:  "Стопански мениджмънт", "Икономика, управление и финанси на търговията", „Счетоводство и контрол“,  „Икономика, управление и финанси на кооперациите“,  "Банково, застрахователно и осигурително дело", "Машинна обработка на информацията", "Стопанска отчетност", "Бизнес-администрация", „Маркетинг“, „Икономика и мениджмънт“, „Икономическа информатика“, „Митническа и данъчна администрация“, „Административно обслужване“, „Финансово посредничество“, „Финансова отчетност“, „Маркетингови проучвания“, „Оперативно счетоводство“, „Застрахователно и осигурително дело“, „Технология и мениджмънт на производството и обслужването в заведенията за хранене" „Производство на кулинарни изделия и напитки“,  „ Производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечение“ и др.

Тенденциите в развитие на професионалното образование налагат в приема да бъдат включени нови специалности - „Организация на туризма и свободното време“, „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Полиграфия“.

През учебната 2002/3 г. Техникумът е преобразуван в Професионална гимназия по икономика. През 2005/6 г. новост в обучението по професионална подготовка е Учебна практика - Работа в учебно–тренировъчна фирма (УТФ). Първите фирми  създават учениците от специалност „Икономика и мениджмънт“, обучавани по учебен план по австрийски проект. Фирмите са „Титан“ ООД и „Технохаус“ ООД. От тогава до днес работата в УТФ е неизменна част от икономическата подготовка на учениците.

На 14.02.2007 г., за пръв път в страната в ПГИ се провеждат ученически демократични избори, определили училището да носи името на инициатора на идеята за Обединена Европа – Робер Шуман. Година по-късно по Национална програма „Ритуализация на училищния живот“, гимназията вече има своите нови символи – знаме, униформа и значка.

Не остават на страна от икономическата гимназия и новите реалности в училищното образование – проектната дейност. Още през учебната 2004/5 г., заедно с Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” - Разград училището реализира проект „Абагар-2004“. С него се извършва дигитализация на над 100 стари печатни издания, издирени и събрани от ученици и учители на гимназията.

През следващите години училището работи по проектите „Успех“,  „Нова възможност за моето бъдеще“, „Ученически практики“, „Твоят час“, „Квалификация на педагогическите специалисти“, „Образование за утрешния ден“. Участва в Националните програми „С грижа за всеки ученик“,  „Модернизация на материалната база в училище“ и „Училището – желана територия на ученика “.  По тази програма през учебната 2008/9г. два урока  на учители по български език и литература от гимназията са наградени и публикувани в сп. „Образование“.  През 2011/2 училището е и част  от Националната кампания „Участвам и променям“.

Най-голяма радост и гордост носят постиженията на учениците. Фахредин Насуф участва в Националния отбор на България на Международната олимпиада по география в Сан Франциско – САЩ  през юли 2011 г. и последващото му отлично представяне в Индия. Гордост за училището са отличните и постоянни изяви на ученици в областни, регионални, национални и международни състезания и олимпиади, както по общообразователните дисциплини, така и по предмети от професионалната подготовка. В тази връзка е и ежегодното домакинство на гимназията на такива дейности от учебния календар.  През учебната 2007/8 г. ПГИ домакинства на националния кръг на Олимпиадата по биология и здравно образование. През учебните 2018/19 г. и 2019/20 г. домакинство на Националното ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол“ .  От 2008 г. гимназията всяка година се включва в икономическите състезания и програми на Джуниър Ачийвмънт, а нейни ученици заемат призови места на тях. Най-добрите постижения са през 2009 г., когато Деница Иванова е част от националния отбор на международното състезание „Skillse@Work“, през 2011 г. - Емине Федал е класирана на I-во място на международния етап на конкурс за есе по „Бизнес етика“, през 2014 г. – Филип Радев е класиран на I-во място и златен медал на НС „Иновационен лагер“, а през 2018 г. Симона Георгиева заема 3-то място в отборно класиране в Международно състезание Global Enterprise Challenge. Обучението по професии Готвач и Барман-сервитьор също дава поводи за гордост от успехите, постигнати на националните състезания по професии. През 2013 година Айше Хакъ се класира в челната десетка на НС „Най-добър млад готвач“, а през 2018 година Ертан Хълми заема I-во място на регионалния кръг и IV-то място на националния на НС „Най-добър млад барман“.

Не са малко постигнатите спортни успехи през годините. Ежегодно отборите на ПГИ заемат призови места в различни спортове на Ученически игри. Най-значимите постижения са през 1995 година – I-во място на Републиканско първенство по лека атлетика за отбора на ПГИ и VI-то място на Републиканско първенство по Тенис на маса за девойки, 1998 година - V-то място на Републиканско първенство по баскетбол за девойките на ПГИ, 2017 година – Филиз Юнуз става абсолютна шампионка на Зоново първенство по Шах VIII-X клас, а отборът на ПГИ „Робер Шуман“ заема III-то място.

Голяма заслуга за успехите и постиженията на учениците има всеотдайният и постоянен труд на техните учители.  През годините повече от 150 учители са свързали професионалната си кариера с учебното заведение. Ежегодно много от педагогическите специалисти на гимназията получават награди и отличия за професионализма си на различно ниво.

Разбира се, през годините за развитието и утвърждаването на техникума/гимназията основна роля имат и неговите директори. След първия директор – Иванка Рашева следват ръководствата на Ангелина Обрешкова, Наталия Митева, Йордан Иванов, Лилия Кисьова, Николина Цекова, Димитър Димитров, Доцка Стефанова, а от 2015 г. инж. Христина Панчева.

За осъществяването на пълноценен учебен процес и професионална подготовка особено важна роля винаги е имала материално-техническата база. През последните 5 години, под ръководството на настоящия директор инж. Христина Панчева, тя е изцяло модернизирана. Реновирани и оборудвани са нови учебни помещения. Създадени са три нови модерни кабинета: по хуманитарни науки, по природни науки и кабинет по химия. Новият кабинет по природни науки е оборудван с учебни пособия и консумативи за лабораторни упражнения, осигурени по Националната програма на МОН „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“. Обновен е  офисът за училищните учебно-тренировъчни фирми, а четирите  компютърни кабинети в гимназията са обезпечени с най-съвременно поколение лаптопи за нуждите на обучението по компютърно счетоводство, проектен мениджмънт и бизнес комуникация. Изцяло обновени са учебната кухня и кабинетът по сервиране. Училището разполага и с мултимедийна зала за учебни и извънкласни занимания. Всяка учебна стая разполага с лаптоп и мултимедия за провеждане на учебните часове. Така условията, в които се обучават днес гимназистите, напълно отговарят на най-съвременните изисквания за работа в реална и виртуална учебна среда.

Работата на екипа от специалисти акцентира върху образованието и възпитанието на учениците. В 55-годишната история близо 8300 дипломирани счетоводители, икономисти, банкери, мениджъри, готвачи и бармани са постигнати много успехи, а бъдещето ни изправя пред различни предизвикателства, които заедно ще преодолеем. Динамиката в развитието на всички сфери на обществения живот ни задължава да провеждаме качествен образователно-възпитателен процес, за да може учениците на ПГИ „Робер Шуман“ да са знаещи и можещи професионалисти, отговорни и активни граждани.

 

Прочетена 9062 пъти
Още в тази категория: Кой е Робер Шуман? »